نوشته‌هایی با برچسب "آیا میدانید"

 آیا میدانید !!؟ آیا میدانید !!؟

آیا میدانید !!؟. Previous. Next. Close. <!-- <a href="#" onclick="return false" class="highslide-move control"><strong>Move</strong></a> -->. آیا می دانید بدن جوجه تیغی در هنگام تولد حالت ژله ای دارد . آیا می دانید بدن جوجه تیغی در هنگام تولد حالت ژله ای دارد و حتی ممکن است در حین تولد نیمی از بدنش توسط تیغهای بدن مادر کنده شود اما به مرور بدن کاملاً ترمیم می شود؟. آیا می دانید سگ از نژاد اسب است و خود اسب هم از نژاد ماموت یا همین فیلهای امروزی است؟. آیا می دانید ضریب هوشی نوزاد انسان در سه روز اول تولد بیش از هفتصد و پنجاه است اما این مقدار در

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه