لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان زنجان به مرکزیت شهر زنجان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. 0242282. آب بر. 0242456. آبی سفلی. 0242386. آرکوئین. 0241252. آزادسفلی. 0242454. آقچه قیا. 0241235. آقکند. 0241247. آمادگاه میثم. 0242521. ابهر. 0242377. احمدکندی. 0242568. اردجین. 0242673. ارشت. 0241224. ارمغانخانه. 0242578. ارهان. 0242565. الگزیر. 0241253. امین آباد. 0242297. انذر. 0242353. انگوران. 0242387. اینچه رهبری. 0242472. بزین. 0242442. بلکه شیر. ...

pre-phone-number-zanjan

 

 

لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان زنجان به مرکزیت شهر زنجان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود

 

0242282

آب بر

0242456

آبی سفلی

0242386

آرکوئین

0241252

آزادسفلی

0242454

آقچه قیا

0241235

آقکند

0241247

آمادگاه میثم

0242521

ابهر

0242377

احمدکندی

0242568

اردجین

0242673

ارشت

0241224

ارمغانخانه

0242578

ارهان

0242565

الگزیر

0241253

امین آباد

0242297

انذر

0242353

انگوران

0242387

اینچه رهبری

0242472

بزین

0242442

بلکه شیر

0241246

بناب

0242592

بوئین

0241244

بوغداکندی

0242439

بیجقین /ورجوشان

0242323

پری

0242574

پیرزاغه

0242674

تسکین

0242292

تشویر

0242447

توپقره

0242478

توزلو

0241232

تهم

0242428

جرین

0242378

جوقین

0242576

چرگر

0242388

چسب /نکتو

0242286

چورزق طارم

0241237

چورزق معجزات

0242455

چوزک

0242466

حسام آباد

0242434

حصار

0241272

حصارمشمپا

0242382

حلب

0242473

حی

0242421

خدابنده /قیدار

0242552

خرمدره

0242443

خنداب

0242588

خیرآباد

0242288

درام

0242537

درسجین

0242283

دستجرده

0242352

دندی

0242432

دوتپه سفلی

02417295

دیزج آباد

0241268

رجعین

0242538

رحمت آباد/اسپاس

0242295

رزه بند

0242372

زرین آبادایجرود

0242462

زرین آبادخدابنده

0241

زنجان

0242289

سانسیز/قلات

02417290

سایان

0242433

سجاس

0242392

سعیدآباد

0242582

سلطانیه

0242593

سنبل آباد

0242566

سوکهریز

0242435

سهرورد

0241223

سهرین

02425281

شریف آباد

0242573

شویر

0242398

شهرک /ایجرود

0241238

شهرک روی /اژدهاتو

0241222

شهرک صنعتی /زنجان

0242672

شیت

0242383

شیوه

0242562

صائین قلعه

0242567

عمیدآباد

0242474

غلام ویس

0242536

قروه

0242587

قره بلاغ

0241263

قره بوته

0241234

قلتوق

0242564

قلعه حسینیه

0241273

قولی قصه

0241233

کاوند

0242577

کبودچشمه

0242445

کرسف

0242468

کهلا

0242482

گرماب

0242475

گل تپه

0242384

گلابرسفلی

0242584

گوزل دره

0241245

گوگجه قیا

0242457

گوندره

0242293

گوهر

0242285

گیلانکشه

0242284

گیلوان

0242438

لاچوان

0242298

مامالان /پرچم

0242322

ماه نشان

0242458

محمدآباد/بولاماجی

0242467

محمدخلج

0242436

محمودآباد

0242448

مزیدآباد

0241243

مشکین

0241267

مشمپا

0242394

ملاپیری

0241265

مهرآباد

0242534

میموندره

0242572

نصیرآباد

0242452

نعلبندان

0242446

نورآباد

02425284

نورین

0241262

نیک پی

0241225

نیماور

0241236

والارود

0242296

ونی سر

0242586

ویر

0242287

هزاررود/آستاگل

0241248

همایون

0242294

هندی کندی

0242575

هیدج

0241226

یامچی

0241227

ینگجه

0242376

ینگی کندسیدلر

0242585

یوسف آباد

کاربر گرامی اگر شما در استان زنجان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه