در این تصاویر شماری از مسوولانمرزبانی به همراه علمای اهل سنت و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان یا نمایندگان آنها که در آزاد سازی مرزبانان با نیروهای سیاسی، امنیتی، نظامی و امنیتی کشورمان همکاری داشتند، سربازان را در نقطه صفر مرزی از طرف مقابل تحویل می گیرند. به گزارش ایرنا در همین ارتباط حاج ˈامید شه بخشˈ بزرگ طایفه شه بخش به ایرنا گفت: هنگامی که سربازان را در نقطه صفر مرزی بغل گرفتم به آنها گفتم دیگر نگران نباشید، هیچ خطری شما را تهدید نمی کند، شما در وطن و در اختیار نیروهای خودی هستید. وی اظه ...

لحظه تحویل گرفتن مرزبانان در مرز ایران (عکس)

در این تصاویر شماری از مسوولانمرزبانی به همراه علمای اهل سنت و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان یا نمایندگان آنها که در آزاد سازی مرزبانان با نیروهای سیاسی، امنیتی، نظامی و امنیتی کشورمان همکاری داشتند، سربازان را در نقطه صفر مرزی از طرف مقابل تحویل می گیرند.

به گزارش ایرنا در همین ارتباط حاج ˈامید شه بخشˈ بزرگ طایفه شه بخش به ایرنا گفت: هنگامی که سربازان را در نقطه صفر مرزی بغل گرفتم به آنها گفتم دیگر نگران نباشید، هیچ خطری شما را تهدید نمی کند، شما در وطن و در اختیار نیروهای خودی هستید.

وی اظهار داشت: نخستین بار حدود یک ماه پیش در شهر کویته پاکستان با سرکردگان گروهک که سربازان را به گروگان گرفته بودند مذاکره کردم و طی این مدت بطور مستمر با آنها در ارتباط و گفتگو بودیم.

همچنین ˈعلی اوسط هاشمیˈ استاندار سیستان وبلوچستان عصر یکشنبه در نشست مشترک سربازان آزاد شده با خبرنگاران که جمعی ازمعتمدان محلی و عاملان اصلی آزاد سازی مرزبانان نیز حضور داشتند، ضمن تقدیر از علما، ریش سفیدان و معتمدان محلی گفت: در این زمینه مولوی ˈعبدالحمید اسماعیل زهیˈ، ˈحاج امید شه بخشˈ، ˈخدابخش زردکوهیˈ، ˈعلی نواییˈ، ˈابراهیمˈ، ˈرحیمˈ، ˈنعمتˈ، ˈتوکلˈ، ˈیوسفˈ، ˈالله نظرˈ، ˈناصر شه بخشˈ و مولوی ˈحافظ اسماعیلˈ و شماری دیگر از سران طوایف و عشایر استان نقش مهمی داشتند.

وی بیان کرد: در کنار تلاش و هماهنگی دستگاههای مسوول سیاسی، امنیتی، انتظامی و نظامی، وحدت و همبستگی و استفاده از نیروهای مردمی و علما منتج به آزادی چهار مرزبان شد.

او تصریح کرد: با وجود همکاری نکردن کشور همسایه (پاکستان)، در سایه تعامل مسوولان و معتمدان سیستان و بلوچستان مرزبانان آزاد شدند.

01-Marzban[WwW.KamYab.IR] 02-Marzban[WwW.KamYab.IR] 03-Marzban[WwW.KamYab.IR] 04-Marzban[WwW.KamYab.IR] 05-Marzban[WwW.KamYab.IR] 06-Marzban[WwW.KamYab.IR] 07-Marzban[WwW.KamYab.IR] 08-Marzban[WwW.KamYab.IR] 09-Marzban[WwW.KamYab.IR]

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه