شهر تاریخی بر روی صخره (Civita di Bagnoregio)

شهر تاریخی بر روی صخره (Civita di Bagnoregio)
گردشگری ایتالیا ، شهر تاریخی بر روی صخره (Civita di Bagnoregio) : چیویتا دی بانورِجیو (Civita di Bagnoregio) نام شهری کوچک در استان ویتربو در ایتالیا است که بر بالای یک قله بنا شده است.این شهر 2500 ساله در معرض نابودی است. این شهر که مقصدجدیدی برای گردشگران شده است در قدیم یکی از شهر های مهم و استراتژیک از نظر مکانی در این منطقه محسوب میشده است. در ایتالیا این شهر به شهر در حال مرگ شهرت پیدا کرده زیرا دیواره های سنگی آن در اطراف قله درحال نابودی هستند.

شهر تاریخی،چیویتا دی بانورِجیو،گردشگری ایتالیا

اختصاصی ایران مطلبiranmatlab.ir
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه