زندگی عشایر مغولستان با گوزن های سفید (عکس)

زندگی عشایر مغولستان با گوزن های سفید (عکس)
عکس عشایر مغولستان ، زندگی عشیار مغولستان با گوزن های سفید : مردم ساتان دامداران گوزن شمالی هستند و در Khövsgöl Aimag مغولستان زندگی می کنند. آنها یکی از آخرین گروه های پرورش دهنده گوزن عشایری در جهان هستند. این گروه هزاران سال است که در دور افتاده ترین منطقه نیمه قطبی taïga ساکن اند و 5 تا 10 بار در سال کوچ می کنند.  گوزن های شمالی و این مردم وابسته به یکدیگرند.شما در ادامه تصاویر این عشایر و زندگی آنها رو در سایتایران مطلب مشاهده می کنید بعضی مردم ساتان می گویند اگر گوزن های شمالی از بین بروند، فرهنگ آنها هم از بین خواهد رفت. گوزن ها، شیر، گوشت، پنیر و حمل و نقل آنها را تامین می کنند. همچنین لباسهایشان را با موی گوزن می بافند، از کودش برای سوخت اجاق هایشان و از شاخش برای ساخت ابزارهایشان استفاده می کنند. اکنون تنها 40 خانواده این سنت ها را ادامه می دهند، که وجود آنها با کاهش گوزن های اهلی در معرض تهدید قرار دارد. تصاویر زیبای این گروه را که در ژوئن 2014 گرفته شده است

زندگی عشیار, مغولستان, گوزن سفید, عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه