تصاویری از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان,کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان,شاهان دوران قاجار,كاشی‌هاى برجسته,ساختمان شمس‌العماره,مناطق تاریخی ایران,ایران مطلب

تصاویری از بناها و محوطه کاخ زیبای گلستان

ایران مطلب : کاخ گلستان شاهد تاج‌گذاری بسیاری از شاهان دوران قاجار و پهلوی بوده است. گزارش تصویری از بناها و محوطه این کاخ زیبا از جمله عکسی کمتر دیده‌شده از مقبره ناصرالدین شاه را ببینید.


کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

کاشی‌هاى برجسته کاخ گلستان.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

درختان سرو قدیمى و بسیار بلند داخل کاخ.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

نمایى از داخل ساختمان شمس‌العماره.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

یک نقاشی که فتحعلى شاه قاجار را به تصویر کشیده است.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

دستگاه معروف به شهر فرنگ براى دیدن عکس.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

نمایى دیگر از محوطه کاخ و ساختمان‌هاى اطراف.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

تخت مرمر واقع در کاخ گلستان

این تخت توسط شاهان قاجار و رضا شاه براى رسیدگى به مسائل مردم مراجعه کننده مورد استفاده قرار می‌گرفت.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

یک دختر خردسال با لباس زمان قاجار مقابل شمس‌العماره.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

سالن تالار آینه که شاهد تاج‌گذارى شاهان قاجار و همچنین محمدرضا شاه پهلوى بوده است.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

مقبره ناصرالدین شاه

مقبره ناصرالدین شاه شامل کنده‌کارى بسیار زیبا روى سنگ مرمر. ناصرالدین شاه در پنجاهمین سال سلطنت خود به‌دست میرزا رضاى کرمانى به ضرب گلوله کشته شد.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

نمایى دیگر از داخل محوطه کاخ گلستان.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

نمایى از دیوارهاى اطراف حیاط کاخ و شمس‌العماره

رویداد‌های مهمی از تاریخ معاصر ایران در مجموعه کاخ گلستان به وقوع پیوسته اما در حال حاضر این کاخ به موزه تبدیل شده است.

کاخ گلستان,بناهای کاخ گلستان,کاخ تاج گذاری گلستان

یک حوض طویل جلوى تخت مرمر. ساختمان‌هاى جدید پشت صحنه خودنمایى می‌کنند.

منبع : dw.de
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه