بزاق دهان عامل لاغري افراد است

بزاق دهان عامل لاغري افراد است

نتايج اين مطالعه نشان داد ، وجود نسخه هاي بيشتري از اين ژن در برخي افراد-که بعدها به نام ATKINS ناميده شد- احتمال لاغر ماندن آنها را بيشتر مي کند.اين مطالعه نشان مي دهد کساني که نسخه هاي بيشتري از اين ژن را دارند به دليل ترشح بيشتر آنزيم، توانايي بيشتري در حفظ لاغري دارند.اگرچه به طور معمول گفته مي شود که افراد از هر ژن يک جفت دارند اما اين مطالعات نشان مي دهد که برخي از افراد مي توانند نسخه هاي بيشتري از يک ژن حتي تا 20 نسخه ژن مشابه داشته باشند.البته علت اين امر هنوز مشخص نشده است.محققان کالج سلطنتي لندن و امپريال کالج لندني مي گويند اين يافته هاي پژوهشي براي دانش تغذيه و توصيه هاي عمومي مرتبط با تغذيه بسيار حايز اهميت است.دکتر تيم اسپکتور (Tim Spector) مجري اين طرح تحقيقاتي مي گويد گام بعدي اين است که دقيقا مشخص کنيم نقش اصلي آنزيم ترشح شده در حفظ لاغري و استفاده از نتايج آن براي درمان چاقي يا اضافه وزن چيست؟

به گفته وي در آينده نزديک ميزان توانمندي افراد از نظر ژنتيکي براي مقابله با بيماري چاقي با دادن يک آزمايش خون و يا آزمايش ساده بزاق دهان بررسي مي شود.براساس برخي گزارش ها در ايران بيش از 25 ميليون نفر داراي اضافه وزن و چاقي هستند.طبق آمار سازمان ملل از سال 1980 ميلادي به بعد نرخ چاقي در سراسر دنيا دو برابر افزايش يافته و چاقي و اضافه وزن به پنجمين عامل اصلي مرگ و مير در جهان تبديل شده است. طبق آمار اين سازمان، در جهان سالانه حدود 2/8 ميليون نفر فرد بالغ مبتلا به چاقي و بيماري هاي مزمن ناشي از آن، جان خود را از دست مي دهند.در طب سنتي ايران توصيه هاي فراواني براي جويدن زياد و آرام هر لقمه غذا وجود دارد.

мебель на заказ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه