ایستگاه های اوتوبوس قدیمی در شوروی (عکس)

ایستگاه های اوتوبوس قدیمی در شوروی (عکس)
ایستگاه اوتوبوس ، ایستگاه های اوتوبوس قدیمی در شوروی : عکاس کانادایی کریستوفر هرویگ دوازده سال را صرف عکاسی از ایستگاه های اتوبوس جماهیر شوروی کرده است و تمام ایستگاه های قدیمی رو با طی دوچرخه سواری از سال 2002 به طول 30 هزار کیلومتر گرفته است شما تصاویر جالب این ایستگاه های اوتوبوس رو در ادامه و در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

ایستگاه اوتوبوس, شوروی, عکس قدیمی
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه